Dalton Regio Midden Nederland

Regio Dalton Midden Nederland

Het bestuur van Regio Dalton Midden Nederland wil in samenwerking met de aangesloten scholen het daltononderwijs verstevigen. Om die reden organiseert zij studiedagen, de zogenaamde Dompeldagen.

Op deze dagen worden directies, locatievertegenwoordigers, adjuncten en daltoncoördinatoren uitgenodigd om samen een onderwerp te bespreken, elkaar te informeren en uiteraard elkaars parels te bewonderen.

Al met al een interactieve dag die, gezien de opkomst, zeker een functie binnen onze regio heeft gekregen.

Naast het organiseren van de Dompeldag is het bestuur ook actief binnen de Nederlandse Dalton Vereniging.

Regelmatig komen de bestuursleden bijeen en worden verschillende onderwerpen besproken en indien gewenst gesprekken met externen gevoerd.

Waar staan wij voor. Dalton Visie


Info en presentaties die ingezet worden zijn na de dompeldag op de site terug te vinden.


Materiaal  28 september 2018

Dompeldag vrijdag  28 september 2018

Dalton Kindcentrum